PROCURADOR AVANZADO

QUEN SOMOS

Consorcio Editorial Galego S.A.

Avenida da Estación, 25
36818 Redondela ?Galiza
Tel. 986 405051
Fax 986 404935
Contactos:
pedimentos@coegal.com
consorcioeditorial@coegal.com
administracion@coegal.com


Esta ditribuidora, fundada en 2003 por tres editoriais galegas: Promocións Culturais Galegas, S.A. (A Nosa Terra), Baía Edicións, S.L. e Sotelo Blanco Edicións, S.L., distribúe hoxe o fondo de máis de cen editoriais.

Situada en Redondela, nace coa intención de darlle ao libro galego o tratamento que precisa, promocionándoo e situándoo de xeito rotundo no mercado, ao alcance do público. Horario de atención ao público: de luns a venres de 8:00 h. a 16:00 h.


Consorcio Editorial Galego S.A
Avda. da Estación 25 - 36812
REDONDELA (Galiza), España
Telef.: 986 405 051
Email: pedimentos@coegal.com